Stage- en afstudeermogelijkheden

Voor studenten die interesse hebben in het brede veld van public health zijn er diverse stage- en afstudeermogelijkheden.

1. Evaluatie SLIMMER Gecombineerde Leefstijlinterventie

Startdatum: maart 2023

De GLI SLIMMER is een landelijk programma gericht het voorkomen van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Het programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, beweging en gedragsbehoud. In deze stage doe je onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering en de effecten van het lopende programma op voeding- en beweeggedrag, gewicht en welbevinden. Een uitgebreide beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

2. Onderzoek naar het effect van schooltuinieren op eetgedrag en welbevinden van kinderen in het basisonderwijs

Startdatum: voorjaar 2023

Binnen het project I've grown ga je uitzoeken hoe je de effecten van schooltuinieren op A) het eetgedrag van kinderen of B) social well-being van kinderen het best kunt meten. Denk hierbij aan vragenlijsten of interviews met kinderen, ouders en docenten. Er is ook zeker ruimte om een creatieve meetmethode te bedenken. Gedurende een pilotstudie is er de mogelijkheid om de vragenlijst uit te testen. Een uitgebreide beschrijving van de opdracht vind je hier.

3. Onderzoek naar de maatschappelijke waarde van wandelinterventies

Startdatum: 2023

Binnen het project 'De pas er in; samen stappen zetten naar vitale en duurzame wandelinitiatieven in Achterhoekse wijken' wordt een zogenaamde Social Return on Investment (SROI) uitgevoerd. Een SROI neemt zowel sociale als economische uitkomsten mee in de analyses. De student stelt een plan van aanpak op en verzamelt en analyseert vervolgens de data. 

 

4. OKO (Opgroeien in een Kansrijke Omgeving) op de Noord Veluwe - betrokkenheid van opvoeders

Startdatum: z.s.m. 2023

OKO, Opgroeien in een Kansrijke Omgeving, is een community-based aanpak die middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) onder jongeren (10-18 jaar) wil terugdringen en het mentaal welbevinden van jongeren wil bevorderen. OKO is gebaseerd op het IJslands preventiemodel en de implementatie in gemeenten wordt  door het Trimbos Instituut begeleid. 

De 6 Noord-Veluwse gemeenten starten in 2023 met OKO door te werken aan een positieve leefomgeving voor jongeren op de volgende plekken: thuis (gezin), op school, in de vriendenkring (peergroep) en in de vrije tijd. Opvoeders (ouders, docenten, mentoren, sportcoaches etc.) hebben een essentiële rol in het creëren van een positieve leefomgeving voor jongeren. In de praktijk is dat nog niet altijd zo gemakkelijk. 

In deze stage/afstudeervak willen we inzicht krijgen in de uitdagingen die opvoeders ervaren met het creëren van een positieve leefomgeving van jongeren en welke strategieën zij inzetten om een positievere omgeving te bewerkstelligen. Klik hier voor een uitgebreide beschrijving van de opdracht.

 

Contactpersoon:

Voor meer informatie of vragen over stage- of afstudeermogelijkheden kan je contact opnemen met Annemien Haveman ([email protected]).