Stage- en afstudeermogelijkheden

Voor studenten die interesse hebben in het brede veld van public health zijn er diverse stage- en afstudeermogelijkheden.

1. Onderzoek naar de maatschappelijke waarde van wandelinterventies

Startdatum: begin 2022

Binnen het project 'De pas er in; samen stappen zetten naar vitale en duurzame wandelinitiatieven in Achterhoekse wijken' wordt een zogenaamde Social Return on Investment (SROI) uitgevoerd. Een SROI neemt zowel sociale als economische uitkomsten mee in de analyses. De student stelt een plan van aanpak op en verzamelt en analyseert vervolgens de data. Een uitgebreide beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

2. Evaluatie SLIMMER Gecombineerde Leefstijlinterventie

Startdatum: februari 2022

De GLI SLIMMER is een landelijk programma gericht het voorkomen van overgewicht en obesitas bij volwassenen. Het programma duurt 2 jaar en bestaat uit een deelprogramma voeding, beweging en gedragsbehoud. In deze stage doe je onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoering en de effecten van het lopende programma op voeding- en beweeggedrag, gewicht en welbevinden. Een uitgebreide beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

3. Wat is de bijdrage van de leefomgeving aan de effecten van het SLIMMER leefstijlprogramma?

Startdatum: februari 2022

SLIMMER is een van vier -door het RIVM- erkende gecombineerde leefstijlinterventies (GLI). De SLIMMER effectstudie heeft laten zien dat het programma het beweeg- en voedingsgedrag verbetert en daarnaast ook een positieve invloed heeft op de bloedglucosewaarden. Steeds meer onderzoek richt zich op de invloed van de leefomgeving op gedragsverandering. In dit onderzoek ga je kijken naar de invloed van omgevingsfactoren (o.a. buurtkenmerken, groen, beweegvriendelijk) op de veranderingen in het leefstijlgedrag in de SLIMMER dataset. Een beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

4. Evaluatieonderzoek dienstverlening Jeugdgezondheidszorg

Startdatum: februari 2022

GGD Noord- en Oost-Gelderland biedt Jeugdgezondheidszorg (JG) voor 4-18 jarigen in 21 gemeenten in de regio. De JG omvat een breed pakket aan taken en bestaat o.a. uit preventieve gezondheidsonderzoeken, inloopspreekuren, groepslessen in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs en (digitale) informatievoorziening voor ouders. In deze stage onderzoek je in hoeverre de dienstverlening aansluit bij de leefwereld van jeugdigen en ouders, hoe zij de dienstverlening waarderen en geef je concrete aanbevelingen voor verbetering. Een uitgebreide beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

5. Studie naar de ontwikkeling van een Suïcide Monitor

Startdatum: in overleg

In Nederland stijgt het aantal suïcides in de leeftijdsgroep 10 tot 20-jarigen. Om meer inzicht te krijgen in de factoren die hier een rol in spelen is een Suïcide Monitor ontwikkeld. In deze monitor worden factoren die gerelateerd zijn suïcide op systematische wijze bijgehouden. Om deze monitor te verbeteren onderzoek je welke factoren samenhangen met suïcide en welke factoren de registratie van factoren belemmeren of bevorderen. Een beschrijving van de opdracht vind je hier.

 

6. Onderzoek naar het functioneren van leernetwerken

Startdatum: september 2022

Binnen het project 'De pas er in; samen stappen zetten naar vitale en duurzame wandelinitiatieven in Achterhoekse wijken' wordt gewerkt met zogenaamde leernetwerken. In dit onderzoek kijk je naar de dynamiek binnen het leernetwerk en de bijdrage van het leernetwerk aan het realiseren van effectieve wandelinitiatieven.

Een beschrijving van de opdracht volgt.

 

 

 

 

 

Contactpersoon:

Voor meer informatie of vragen over stage- of afstudeermogelijkheden kan je contact opnemen met Annemien Haveman (annemien.havema[email protected]).