Contact

Bent u geïnteresseerd in AGORA, SamenDoen&Leren of in het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid en wilt u met ons in contact komen?

Dat kan via de coördinatoren:

Academische werkplaats AGORA

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Samen Doen&Leren

Evaluatiebureau Publieke Gezondheid