Privacyverklaring

Uitgangspunt

Deze privacyverklaring is van toepassing op de website regionalekenniswerkplaats.nl. Ons uitgangspunt is dat wij jouw privacy respecteren en beschermen. Je kunt erop vertrouwen dat wij op zorgvuldig en veilig omgaan met persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij en hoe komen wij eraan?

Persoonsgegevens zijn gegevens die iets zeggen over jou. Wij verwerken ‘gewone’ persoonsgegevens als naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres.

Waarvoor gebruiken wij persoonsgegevens?

Wij gebruiken persoonsgegevens om onze taken zorgvuldig en verantwoord uit te voeren en om contact met je op te nemen wanneer je het contactformulier op deze site hebt ingevuld.

Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij kunnen jouw contactgegevens delen met de betrokken kenniswerkplaatsen AGORA, Samen Doen & Leren, het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid, afhankelijk van wie jouw vraag of opmerking het beste kan beantwoorden. Daarnaast wordt de site beheerd door medewerkers van GGD Noord- en Oost-Gelderland, die partner is in de genoemde werkplaatsen.

Jouw gegevens worden verder niet gedeeld met derden.

Op welke gronden verwerken we persoonsgegevens?

Wij mogen persoonsgegevens niet zomaar opvragen of gebruiken. De wet bepaalt dat wij daarvoor een ‘grondslag’ moeten hebben. Jouw gegevens gebruiken we alleen om één of meer van de volgende redenen.

 • Contactformulier: Toestemming
  In ons contactformulier vragen we uitdrukkelijk om toestemming om jouw persoonsgegevens te mogen gebruiken. Wij gebruiken deze gegevens alleen om contact met je op te nemen en/of je vraag te beantwoorden. Als je toestemming hebt gegeven, kun je deze ook altijd weer intrekken.

Hoe beveiligen wij jouw persoonsgegevens?

Deze site wordt onderhouden door GGD Noord- en Oost-Gelderland. Wij nemen maatregelen om verlies, onbevoegde toegang en misbruik van persoonsgegevens te voorkomen. Deze maatregelen hebben wij opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Jij kunt ook helpen. Je kunt ons mailen met vragen of suggesties over de bescherming van jouw persoonsgegevens via [email protected].

Let zelf ook op de veiligheid van jouw persoonsgegevens. Controleer of de partij aan wie je jouw persoonsgegevens wilt geven, te vertrouwen is. Let erop dat jouw eigen apparatuur computer of smartphone veilig genoeg is om persoonsgegevens te ontvangen en te verzenden.

Hoe lang bewaren we jouw persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de dienstverlening aan jou. Soms staan er in wetten bewaartermijnen. Dan bewaart GGD NOG persoonsgegevens zo lang als de wet voorschrijft.

Het kan zijn dat wij te maken krijgen met een rechtszaak of andere procedure. Om aan te kunnen tonen hoe de zaak in elkaar zit, kunnen wij gegevens hierover bewaren.

Welke rechten heb jij?

Je hebt een aantal rechten bij de verwerking van jouw persoonsgegevens.

 • Recht op informatie:
  wij zijn verplicht jou te informeren welke gegevens wij gebruiken en met welk doel.
 • Recht op inzage:
  je kunt ons vragen of wij persoonsgegevens van jou hebben vastgelegd en zo ja, welke.
 • Recht op rectificatie:
  je kunt de GGD vragen jouw persoonsgegevens te verbeteren als deze onjuist zijn. Je kunt ons ook vragen de persoonsgegevens aan te vullen als dat past bij het doel van de verwerking van deze gegevens.
 • Recht op vergetelheid:
  in een aantal gevallen heb je het recht om de persoonsgegevens te laten verwijderen. Sommige gegevens moeten wij op grond van de wet een bepaalde termijn bewaren.
 • Recht op bezwaar:
  je hebt het recht om - bijzondere persoonlijke redenen - bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. De GGD zal hieraan voldoen, behalve als er gerechtvaardigde gronden zijn voor de verwerking.
 • Recht op het doorgeven van informatie (dataportabiliteit):
  je kunt ons vragen om een overzicht van digitale persoonsgegevens van jou, zodat je deze gegevens kunt hergebruiken of doorgeven aan een andere organisatie. Het moet dan gaan om gegevens die wij met jouw toestemming verwerken óf om een overeenkomst met jou uit te voeren.
 • Recht op beperking van de verwerking:
  je hebt het recht om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken. Dat kan als:
  • je denkt dat jouw persoonsgegevens niet juist zijn;
  • wij ten onrechte gebruiken maken van jouw persoonsgegevens;
  • wij de persoonsgegevens van jou willen vernietigen (bijvoorbeeld na de bewaartermijn), maar jij ze nog nodig hebt.

Wil je gebruik maken van één van de hierboven genoemde rechten? Stuur dan een verzoek aan [email protected].

Wil jij de eerder gegeven toestemming voor het gebruik van jouw gegevens intrekken? Bespreek dat met de betrokken GGD-medewerker of stuur een e-mail aan [email protected].

Cookies op GGD-websites

 • Functionele en analytische cookies
  Als je onze website ggdnog.nl of een andere website van GGD NOG[1] bezoekt, zetten we één of meer cookies op je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn tekstbestandjes die een website achterlaat. Functionele en analytische cookies plaatsen we altijd. Deze zijn noodzakelijk voor de werking van de website en jouw gebruiksgemak.
 • Nuttige cookies
  Daarnaast gebruiken we op onze websites cookies die niet noodzakelijk zijn, maar wel nuttig. Hiermee kun je feedback geven over je gebruikerservaring en YouTube video’s bekijken.
  Voor het plaatsen van niet-noodzakelijke cookies vragen wij je toestemming. Door op de pop-up te klikken kun je akkoord gaan met het plaatsen van deze cookies.
 • Tracking cookies 
  Wij gebruiken geen trackingcookies op deze website
 • Google Analytics
  Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers onze websites gebruiken. Zo kunnen wij de websites actueel houden en verbeteren. Wij hebben Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen niet naar jou of je IP adres zijn te herleiden. Ook delen wij geen informatie met Google of andere partijen.
 • Wat je zelf kunt doen
  Je kunt je internetbrowser zo instellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kun je alle eerder opgeslagen cookies via je browser verwijderen.

Eindverantwoordelijkheid

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens binnen GGD NOG is het dagelijks bestuur van GGD Noord- en Oost-Gelderland. Het dagelijks bestuur heeft deze verantwoordelijk neergelegd bij de directeur publieke gezondheid.

Bereikbaarheid

GGD Noord- en Oost-Gelderland

Telefoonnummer 088 - 443 30 00

E-mail [email protected]

Postadres:

Postbus 3, 7200 AA Zutphen

Bezoekadres:

Rijksstraatweg 65, 7231 AC Warnsveld

Onze contactpersoon voor vragen over privacy

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming, die adviseert en toeziet op naleving van de privacyregels. Als je vragen hebt over het gebruik van persoonsgegevens door de GGD, stuur dan een mail aan [email protected].

Contact en vragen

Ben je het niet eens met de manier waarop wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Dan kun je een klacht indienen via [email protected].

Je kunt ook contact opnemen met de onafhankelijke klachtenfunctionaris van GGD NOG, Wiena Bakker. Je bereikt haar via [email protected] of op 06 – 53 88 54 59. Op de website van de GGD staat meer informatie over wat je kunt doen met je opmerking, suggestie of klacht.

Klacht indienen bij de AP

Het kan zijn dat we er samen niet uitkomen en dat je vindt dat GGD NOG persoonsgegevens verwerkt in strijd met de privacywet. Dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). De AP houdt toezicht op de naleving van de regels voor bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Wij blijven onze diensten ontwikkelen en verbeteren. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen.

Laatst bijgewerkt op 14 juni 2021.