AGORA

Academische werkplaats AGORA is een samenwerkingsverband van GGD Noord- en Oost-Gelderland, Wageningen University & Research en de 22 gemeenten van de regio Noord- en Oost-Gelderland en slaat een brug tussen beleid, praktijk en wetenschap. Door deze samenwerking wordt wetenschappelijke kennis direct naar de praktijk vertaald -en omgekeerd- worden beleidsvragen vertaald in concrete onderzoeksvragen.

Meerwaarde Academische werkplaats AGORA

AGORA biedt beleidsmakers en maatschappelijke professionals de meest actuele kennis van publieke gezondheidsthema’s en inzicht in de effecten van beleidsprogramma’s. Op deze manier dragen wij bij aan de ontwikkeling en uitvoering van (kosten-) effectieve beleidsprogramma’s. Wat AGORA biedt:

  • Efficiënter en effectiever beleid: AGORA levert een bijdrage in elke fase van het beleidsvormingsproces. We geven onderbouwing voor nieuw te vormen beleid, ontwikkelen of verbeteren publieke gezondheidsprogramma’s en brengen effectiviteit in kaart.
  • Ontwikkelen van producten en diensten: AGORA selecteert en ontwikkelt met behulp van onderzoek de meest effectieve beleidsinstrumenten en interventieprogramma’s, passend binnen de lokale context.
  • Professionalisering door scholing: AGORA draagt bij aan een onderzoekende praktijk en aan praktijkgericht onderzoek. Hierdoor zijn (aankomende) professionals goed geschoold op het gebied van leefstijl, gedrag, omgeving en volksgezondheid.
  • Een breed netwerk: AGORA heeft een uniek netwerk dat samenwerking tussen regionale partijen aanjaagt. Partijen weten elkaar te vinden waardoor benodigde expertise snel beschikbaar is. Regionale kennisuitwisseling wordt bevordert via leernetwerken wat bijdraagt aan kwaliteitsverbetering.

Convenant 2020-2025

De samenwerking tussen de partners van Academische werkplaats AGORA is beschreven in het Convenant Academische werkplaats AGORA 2020-2025. In 2020 is dit Convenant opnieuw getekend voor een periode van 5 jaar. Ter gelegenheid van deze ondertekening laten verschillende leden van de AGORA Stuurgroep in deze film zien wat AGORA heeft bijgedragen aan beleid, praktijk en wetenschap in hun regio.

Strategische Agenda 2021-2025

De Strategische Agenda beschrijft hoe in de komende jaren wordt voorgebouwd op de verworven expertise, samenwerkingsrelaties en netwerken. We sluiten aan bij de speerpunten van GGD en Wageningen Universiteit & Research. Concreet ligt de focus op de volgende 3 themagebieden:

  • NOG Gezondere Jeugd
  • NOG Gezonder oud worden
  • NOG gezondere leefstijl

 Hierbij richten we ons op zowel de gehele populatie als op specifieke groepen, zoals mensen met een lage sociaaleconomische positie, laaggeletterden, nieuwkomers, (psychisch) kwetsbaren en hoog-risicogroepen.  De focus is op het bevorderen van gezond gedrag en het inrichten van een gezonde leefomgeving.

Contact

Annemien Haveman-Nies, email: [email protected]

Coördinator Academische werkplaats AGORA