SamenDoen&Leren

De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Samen Doen&Leren is in de Noord-Veluwe actief om bij te dragen aan: dat kinderen gezond, veilig en kansrijk opgroeien met als resultaat dat zij het vermogen hebben om zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven.

Bekijk het filmpje om te zien wat een Kenniswerkplaats doet. 

Doel
Het doel van de werkplaats is om gezamenlijk te komen tot een duurzame regionale structuur en cultuur waarin ouders, jongeren, professionals en onderzoekers op een gelijkwaardige manier met elkaar samenwerken. Wij willen er aan bijdragen dat  bestaande en nieuwe initiatieven, kennis en kunde met elkaar verbonden zijn. Tegelijkertijd willen wij een platform zijn  waarin ouders, jongeren en  professionals vraagstukken ophalen uit de praktijk en deze vertalen naar passende oplossingen. Dit kan gaan om nieuw gemeentelijk beleid, nieuwe concepten, methodieken of competentieontwikkeling van professionals.

Samenwerking
Binnen onze kenniswerkplaats SamenDoen&Leren werken verschillende mensen vanuit verschillende achtergronden en organisaties met elkaar samen. Dit zijn: 

  • Annemien Haveman; zij sluit aan namens de Wageningen Universiteit en Academische werkplaats Publieke Gezondheid AGORA
  • Janine Benjamins; zij sluit aan namens het Centrum Jeugd en Gezin in de Noord-Veluwe
  • Myriam van Tol; zij sluit aan namens GGD Noord- en Oost-Gelderland
  • Marja Jager-Vreugdehil en Elske Brouwer-Schudde; zij sluiten aan namens Viaa Hogeschool, Centrum voor Samenlevingsvraagstukken, werkplaats Sociaal Domein
  • Simone Kiezebrink; zij is betrokken als ouder
  • Joke Stoffelen; zij sluit aan namen Zorgbelang Inclusief
  • Rico Smit; hij vertegenwoordigt de 6 gemeenten in de regio Noord-Veluwe vanuit de sector onderwijs. Dit zijn de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.
  • Leonie Visser; zij vertegenwoordigt de 6 gemeenten in de regio Noord-Veluwe vanuit de sector jeugd. Dit zijn de gemeenten Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk, Ermelo en Putten.

Twee projecten
Om de kenniswerkplaats op te bouwen heeft ZonMw subsidie verleend aan twee projecten. Deze twee projecten zijn:

Binnen deze projecten gebruiken wij lokale leergemeenschappen die bijdragen om Samen te Doen en om Samen te Leren. Meer informatie over de projecten is te vinden op de specifieke pagina’s van de projecten.

Coördinatie
De werkplaats Samen Doen&Leren heeft twee coördinatoren. Wilt u meer informatie over de werkplaats, neem dan contact op met hen:

Financiering
Deze Kenniswerkplaats wordt mogelijk gemaakt door een financiering van ZonMw. Voor meer informatie zie: www.werkplaatsenjeugd.nl