Op naar een Veerkrachtige jeugd

Jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. De vaardigheden die jongeren nu ontwikkelen, vormen de basis voor het leren en functioneren in de volwassenheid. Een goede mentale gezondheid is hierin belangrijk. Om verschillende redenen, staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken. Dit doen we via een leergemeenschap op een middelbare school waar onderzoekers, docenten, ouders, professionals en jongeren samenwerken. De positieve psychologie is hierbij belangrijk; we gaan niet uit van problemen, maar van oplossingen en krachten van jongeren.

Het project

Binnen het project ‘Naar een veerkrachtige jeugd’ gaan we samen met school, jongeren, ouders en professionals op en rond school, werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Met een positieve bril op. Op dit moment doen twee scholen mee aan het project: Nuborgh College Veluvine uit Nunspeet en RSG Slingerbos uit Harderwijk. 

Fasen

Het gehele project duurt tot 2024, maar bestaat uit verschillende fasen. 

  • Fase 1: in gesprek met jongeren n.a.v. de problematiek die we zien in de cijfers van de GGD en over wat zij nodig hebben om goed te kunnen leven/opgroeien. Deze informatie gaan we ook ophalen bij ouders en professionals op en rondom school (bij Veluvine in Nunspeet). Deze fase is inmiddels afgerond. 
  • Fase 2: we gaan inventariseren wat er al op de school gebeurt en waar nog mogelijkheden voor verdieping/ verbreding zitten om met het thema Veerkracht aan de slag te gaan (bij Veluvine Nunspeet en RSG Slingerbos Harderwijk).
  • Fase 3: per school gaan we (op maat) kijken welk concreet vervolg we kunnen geven op basis van fase 1 en 2. Ook in deze fase betrekken we ouders en jongeren om het programma verder vorm te geven. 
  • Fase 4: het beschrijven van de resultaten en delen met andere VO-scholen en betrokkenen in de regio.

Samenwerking

Binnen dit project werken verschillende partijen samen (school, CJG, buurtwerk e.d.). Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand. Op deze manier dragen ervaringen uit de praktijk en resultaten uit onderzoek, bij aan het gezamenlijk kennis opdoen en leren. Dit moet uiteindelijk allemaal bijdragen aan een positieve omgeving waar gezonde veerkrachtige jongeren kunnen opgroeien.

 Lees meer

 

Contactpersonen

Myriam van Tol, email: [email protected] Coördinator Regionale Kenniswerkplaats Jeugd en Adviseur gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland

Lobke Kuijs, email: [email protected] Onderzoeker Evaluatiebureau Publieke Gezondheid