Op naar een Veerkrachtige jeugd

Jongeren zijn de volwassenen van de toekomst. De vaardigheden die jongeren nu ontwikkelen, vormen de basis voor het leren en functioneren in de volwassenheid. Een goede mentale gezondheid is hierin belangrijk. Om verschillende redenen, staat de mentale gezondheid van jongeren onder druk. ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren op het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken. Dit doen we via een leergemeenschap op een middelbare school waar onderzoekers, docenten, ouders, professionals en jongeren samenwerken. De positieve psychologie is hierbij belangrijk; we gaan niet uit van problemen, maar van oplossingen en krachten van jongeren.

Het project

Binnen het project ‘Naar een veerkrachtige jeugd’ op het Nuborgh College, Veluvine in Nunspeet, gaan we samen met jongeren, ouders en professionals op en rond school, werken aan de mentale gezondheid van jongeren. Met een positieve bril op.

Fasen

Het gehele project duurt tot 2024, maar bestaat uit verschillende fasen. Fase 1 t/m 3 duurt ca 1,5 to tot 2 jaar.

  • Fase 1: we gaan uitgebreid in gesprek met jongeren n.a.v. de problematiek die we zien in de cijfers van de GGD. Tegelijkertijd willen we graag met hen spreken over wat zij nodig hebben om goed te kunnen leven/opgroeien. Deze informatie gaan we ook ophalen bij ouders en professionals op en rondom school.
  • Fase 2: we gaan een leergemeenschap met elkaar vormen, dus jongeren, ouders, professionals en onderzoekers. Wat kunnen we met elkaar organiseren voor jongeren en eventueel hun ouders zodat jongeren op kunnen groeien tot veerkrachtige mensen.
  • Fase 3: het programma dat op deze manier ontstaat, willen we uitzetten op en rondom de betreffende VO-school, zodat we op een later moment ook kunnen zien of het programma bijdraagt aan een veerkrachtige jeugd.
  • Fase 4: het programma kan ook op andere VO-scholen in de regio ingezet worden.

Samenwerking

Binnen dit project werken verschillende disciplines van de GGD (adviseur gezondheidsbevordering, onderzoeker/epidemiologen en gezonde school adviseur) vanaf de start intensief samen met de school voor voortgezet onderwijs Nuborgh College, Veluvine en gemeente Nunspeet. Gedurende het proces zullen meerdere partijen uit Nunspeet aansluiten, zoals bijvoorbeeld het CJG Nunspeet, buurtwerk en kerken”.

Ontwikkeling en uitvoering gaan hand in hand. Op deze manier dragen ervaringen uit de praktijk en resultaten uit onderzoek, bij aan het gezamenlijk kennis opdoen en leren. Dit moet uiteindelijk allemaal bijdragen aan een positieve omgeving waar gezonde veerkrachtige jongeren kunnen opgroeien.

 Lees meer

 

Contactpersonen

Irene Linders- Wouters, email: [email protected]. Adviseur gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland

Agathe de Lange-Barsukoff, email: [email protected]. Onderzoeker Evaluatiebureau Publieke Gezondheid