Digitaal Jeugddossier Noord Veluwe

In de regio Noord Veluwe werken jeugdhulpverlening en twee JGZ-organisaties steeds meer integraal samen rondom de doelgroep jeugd. Belangrijke aanleiding hiervoor was de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 waardoor gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor  jeugdhulp. Belangrijke uitgangspunten bij het vormgeven van de jeugdhulpverlening zijn gebruikmaken van eigen kracht, preventie, ontzorgen en normaliseren, integrale hulp, betere samenwerking en eerder hulp op maat voor kwetsbare kinderen. Als ondersteuning daarbij is het Jeugddossier ontwikkeld. In dit project wordt onderzocht of het Jeugddossier bijdraagt aan meer regie bij ouders en jongeren, groeiende samenwerking tussen betrokken organisaties en passende zorg.

Eén digitaal dossier

In de regio Noord Veluwe bouwen twee JGZ-organisaties en een jeugdhulporganisatie (samen Centrum Jeugd en Gezin) met ouders en jongeren aan een dossier waarin zij allemaal kunnen werken: JGZ en jeugdhulp, ouders en jongeren. De laatsten kunnen niet alleen het hele dossier lezen, ze kunnen er ook in schrijven en hun eigen (familiegroeps)plannen uploaden.  Zij bepalen welke discipline toegang heeft tot het dossier. Dit gebeurt vanuit de visie dat regie zoveel als mogelijk bij ouders en jongeren hoort te liggen, zodat zorg voor hen bijdraagt aan ‘een goed leven in eigen ogen’.

Evaluatieonderzoek

Aan het project is een proces- en effectevaluatie gekoppeld om te onderzoeken of het Jeugddossier is ontwikkeld en geïmplementeerd conform de geëiste functionaliteiten en bijdraagt aan toenemende regie, groeiende samenwerking en passende hulp. Het onderzoek loopt van juni 2018 tot december 2021. De onderzoeksgroep bestaat uit ouders, jongeren en medewerkers van de deelnemende Centra voor Jeugd en Gezin (CJG). Hierbij wordt o.a. gebruik gemaakt van focusgroepgesprekken, (digitale) vragenlijstonderzoeken en de inloggegevens uit het klantportaal.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw en Icare JGZ.

Lees meer

 

Contactpersoon

Janine Benjamins, email: [email protected]. Beleidsadviseur CJG regio Noord Veluwe / Icare JGZ