17-03-2022 12:00

13 april 2021: Regionale bijeenkomst Jeugd en Onderwijs

Er is veel in ontwikkeling op het gebied van jeugdhulp, jeugdgezondheid, kinderopvang, welzijnswerk en onderwijs. Deze domeinen zijn nauw met elkaar verbonden. Daarnaast hebben ouders een belangrijke rol in de samenwerking rondom het kind.

Allen hebben hetzelfde doel en dat is dat (hun) kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien zodat zij zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen.

Er wordt al steeds meer samengewerkt tussen de betrokkenen en daar profiteren kinderen van. Dit kan alleen nog veel meer en daarom is het belangrijk dat we elkaar kennen. Als we elkaar kennen, weten we elkaar ook steeds beter te vinden. En doordat we elkaar beter weten te vinden, kunnen we nog meer de samenwerking met elkaar aangaan. We nodigen je daarom van harte uit op onze regionale bijeenkomst op 13 april aanstaande.

Bekijk onze uitnodiging meer informatie. 

Aanmelden kan via de website van Zeeluwe.