29-09-2021 12:00

De Tafel Samen aan Zet is erkende interventie

De Tafel Samen aan Zet is als erkende interventie opgenomen in de databank van Movisie. Een mooie bekroning van het werk dat de afgelopen jaren is verricht in de gemeente Harderwijk. Mensen met een hulpvraag op meerdere levensdomeinen worden via De Tafel Samen aan Zet geholpen om tot een aanvaardbare situatie te komen. De interventie heeft het predikaat ‘goed beschreven’ ontvangen en is hier te vinden.