01-04-2021 12:00

Effectevaluatie JOGG Doetinchem 2014-2020: Leefstijl van jongeren is verbeterd

Positieve ontwikkelingen zijn dat meer jongeren groente en fruit zijn gaan eten en dat jongeren meer water en minder zoet drankjes zijn gaan drinken. Jongeren zijn daarentegen niet meer gaan bewegen. Ook is het percentage kinderen en jongeren met een gezond gewicht niet toegenomen. We kunnen concluderen dat een aantal JOGG-doelstellingen is behaald en dat de gemeente Doetinchem op de goede weg zit. Het verbeteren en behouden van de (gezonde) leefstijl blijft een kwestie van een lange adem. 

Het Evaluatiebureau heeft deze effectevaluatie van het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) uitgevoerd voor de gemeente Doetinchem. Dit onderzoek betreft het eerste deel van de evaluatie. Het tweede deel van de evaluatie gaat verder in op de leefstijl van kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. De resultaten daarvan zullen in juni 2022 worden gepubliceerd.