08-07-2021 16:00

Er start een derde leergemeenschap in Harderwijk

In het project De Dynamische Driehoek (onderdeel van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe) werken ouders, intern begeleiders, directeuren en jeugdprofessionals aan het verbeteren van de samenwerking rondom het kind. Er zijn al twee leergemeenschappen actief. Een derde verbonden aan de basisschool Alfons Ariëns in Harderwijk start in september.

Een leergemeenschap is vooral: gebruikmaken van elkaars expertise en ervaring en samen gáán voor betere ondersteuning van kinderen. En dat in gelijkwaardigheid: de drie punten van de driehoek zijn allemaal even belangrijk.

Daarnaast kiest een leergemeenschap zelf een vraagstuk en hoe zij deze willen oppakken. Hierin worden zij ondersteund door een procesbegeleider en een onderzoeker.

Wil je meer weten, neem dan contact op met Jan Gerrit Duinkerken, [email protected]