16-06-2023 12:00

Ophalen meerwaarde kenniswerkplaats

In de afgelopen maanden hebben de coördinatoren van de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe bij verschillende stakeholders en samenwerkingspartners informatie opgehaald over de meerwaarde van de kenniswerkplaats op de Noord-Veluwe. Nu we het laatste jaar van deze programmaperiode ingaan leek het een goed moment om hierover met elkaar in gesprek te gaan. Wat is de meerwaarde, waar zien we kansen voor vervolg en wat zijn verbeterpunten. Dit leverde mooie gesprekken op. We nemen deze input mee in de afronding van de huidige deelprojecten en bij de gesprekken over een vervolg.

Hieronder in een woordwolk welke elementen het meest werden genoemd in de gesprekken.