15-10-2021 11:00

Op 3 november 2021: Regionale bijeenkomst Noord Veluwe samenwerking Jeugd, Ouders en Onderwijs rondom het kind

Regionale bijeenkomst Samenwerking Jeugd en onderwijs

Woe 3 november 2021

Tijdstip: 13.00 tot 14.15. uur

Teams: online meeting

 

Voor wie:

Voor wie: directeuren, intern begeleiders, professionals van de gemeente, jeugdhulp, Jongerenwerkers, kinderopvang en iedereen die met kinderen, jeugd en jongeren werkt.

Wat:
Tijdens deze korte digitale bijeenkomst hopen we jullie te inspireren, informeren en activeren over het versterken van de onderlinge lokale samenwerking tussen iedereen die met jeugd werkt

Wie:
Jantien Gerdes heeft een promotieonderzoek gedaan naar de effecten van passend onderwijs. Zij zal in een halfuur presenteren wat werkzame factoren zijn in de onderlinge samenwerking. Vervolgens is er kort de ruimte voor het stellen van een aantal vragen.

Waarom:
Ter afsluiting krijgt iedereen een drietal vragen mee om lokaal te bespreken. De uitkomsten van deze vragen dienen ter voorbereiding op de fysieke regionale bijeenkomst die wij in maart 2022 willen organiseren over de samenwerking tussen Onderwijs, Jeugdhulp, Kinderopvang, welzijnswerk enz.

 

Programma

13.00- 13.10   Opening en uitleg over de regionale ontwikkelagenda

13.10-13.20    Dynamische driehoek

13.20-14.00    presentatie; werkzame factoren samenwerking

14.00- 14.15   Afsluiting

 

Vervolg uitwisseling aan de lokale tafels:

Drie vragen die lokaal besproken kunnen worden:

  1. Welke goede voorbeelden of werkzame factoren zien jullie in de samenwerking tussen Onderwijs, Jeugdhulp en Ouders?
  2. Welke zaken lopen nog moeizaam in de samenwerking tussen Onderwijs, Jeugdhulp en ouders? Waar lopen jullie tegenaan?
  3. Welke onderwerpen en thema’s zijn geschikt voor de fysieke bijeenkomst van maart 2022 als het gaat over de samenwerking?

Deelname is gratis. Aanmelden kan via [email protected]; Naam, Organisatie, functie en emailadres.

Samenwerkingsverband Zeeluwe, Stichting Leerlingenzorg, de gemeenten in de regio Noord Veluwe, de Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord Veluwe en Samenwerkingsverband Berséba