11-02-2022 12:00

Regionale bijeenkomst School - Ouders - Jeugd rondom het kind op 13 april 2022

13 april 2022, een Regionale Bijeenkomst van 12:30 tot 17:00 uur. Houd datum en tijd dus vast vrij; nadere info volgt.

Voor wie: Ouders, leerkrachten, teamleiders, IB-ers, zorgcoördinatoren, directeuren/bestuurders, wethouders, beleidsmedewerkers, jeugd- en gezinswerkers, jeugdconsulenten, jeugdhulpuitvoerders, welzijnswerkers, (kerkelijk) jongerenwerkers, straathoekwerkers, managers, coördinatoren, kinderopvangmedewerkers, jeugdverpleegkundigen, jeugdartsen.

 

De gemeenten Nijkerk, Putten, Epe, Harderwijk, Zeewolde, Ermelo, Nunspeet, Elburg en Oldebroek

Samenwerkingsverbanden Onderwijs: Zeeluwe, st. Leerlingenzorg NWV, Berseba

Regionale Kenniswerkplaats Samen Doen&Leren