02-09-2021 12:00

Trends in welzijn, leefstijl en het naleven van coronamaatregelen

In februari 2020 dook het coronavirus voor het eerst op in Nederland. Sindsdien hebben Nederlanders te maken gehad met verschillende maatregelen om de verspreiding van het virus te stoppen. Student Chloe de Mortier heeft bij GGD Noord- en Oost-Gelderland onderzoek uitgevoerd naar de trends in welzijn, leefstijl en het naleven van de coronamaatregelen door groepen die verschillen in opleidingsniveau.

 

Virus

Eerder onderzoek van GGD Noord- en Oost-Gelderland liet zien dat laagopgeleiden een kwetsbare groep vormen tijdens de coronacrisis. Er is de afgelopen tijd onderzoek gedaan naar veranderingen in mentaal welzijn, leefstijl en het houden aan de maatregelen gedurende de coronacrisis door laag- en middelbaaropgeleiden t.o.v. hoogopgeleiden. Dit onderzoek is gebaseerd op  de 7 coronapeilingen die tussen maart 2020 en mei 2021 gehouden zijn.

Opvallend was dat de trends in welzijn, leefstijl en het naleven van coronamaatregelen van laag- en middelbaaropgeleiden  vergelijkbaar waren aan de trends van hoogopgeleiden. Tijdens de lockdowns hielden de inwoners van Noord- en Oost-Gelderland zich het beste aan de maatregelen, maar was hun leefstijl het ongezondst. Hoogopgeleiden konden vaker hun leefstijl verbeteren dan laag-en middelbaaropgeleiden. Laag- en middelbaaropgeleiden voelden zich vaker eenzaam, angstig en verveeld dan hoogopgeleiden tijdens de coronacrisis. Toch gaven de meeste inwoners hun leven tijdens de coronacrisis een voldoende. Bekijk de infographic voor de belangrijkste resultaten.