13-03-2022 12:00

Tussenrapportage 'Op weg naar een veerkrachtige jeugd'

Het project ‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ heeft als doel om jongeren in het voortgezet onderwijs veerkrachtiger te maken en hun mentale gezondheid te versterken. De eerst fase van het project is afgerond en omvat een evaluatie van de mentale gezondheid van leerlingen van het Nuborgh College Veluvine in Nunspeet. Daarnaast zijn er focusgroepen gehouden en is in een werkbijeenkomst met leerlingen, ouders en professional gesproken over manieren om mentale gezondheid en veerkracht van jongeren te bevorderen. De resultaten van deze eerste fase zijn nu te lezen in de tussenrapportage.