Corona

De GGD werkt aan het bevorderen van de gezondheid en het voorkomen van gezondheidsproblemen bij de inwoners van de regio Noord- en Oost-Gelderland (NOG). Ten tijde van de coronapandemie heeft de GGD een belangrijke rol in het bestrijden en beteugelen van het virus. Daarnaast doet de GGD ook (extra) onderzoek rondom de virusuitbraak. Zo monitort de GGD de verspreiding van het virus in de regio. Ook doet de GGD onderzoek naar de impact van corona op het welbevinden van de bevolking. De resultaten van het onderzoek dienen als basis voor het verstrekken van adviezen aan burgers en gemeenten.

Gedurende de coronapandemie zijn diverse verdiepende onderzoeken uitgevoerd met de data die door de GGD verzameld zijn.

Coronapeilingen/Paneldata RIVM

Wat zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de gezondheid en het welzijn van de bevolking? Hoe beleven de inwoners de maatregelen? Zien we een toename in eenzaamheid? Hoe staat het met de veerkracht onder de bevolking? Wordt er meer saamhorigheid ervaren? Is er behoefte aan extra hulp of ondersteuning? GGD NOG onderzoekt dit onder zowel de jeugd als volwassenen gedurende de coronacrisis aan de hand van vragenlijstonderzoek. Daarnaast participeert GGD NOG, samen met alle andere regionale GGD’en, in het landelijke panelonderzoek gecoördineerd door het RIVM/GGD GHOR Nederland. Dit onderzoek is gericht op het beter begrijpen van hoe mensen denken over de afgekondigde maatregelen, wat hun drijfveren zijn om zich hieraan te houden en wat de impact op mensen is.

Mentale en fysieke impact van een coronabesmetting

Een groep mensen waarvan we de impact nog niet goed in beeld hebben, zijn mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus. Wat doet dit met hen? Is dit ook een kwetsbare groep waar we specifiek aandacht voor moeten hebben? Dit onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, richt zich op de impact van een coronabesmetting op de mentale en fysieke gezondheid. Het doel is richting te geven aan de eventuele noodzakelijke en gewenste (mentale) nazorg. Hiermee kunnen we ervoor zorgen dat in de regio’s een passend ondersteuningsaanbod gerealiseerd wordt, wanneer blijkt dat mensen die COVID-19 hebben doorgemaakt, hieraan behoefte hebben.

Contactpersonen:

Caroline Timmerman, email: [email protected]

Eline van ‘t Hoff, email: [email protected]