De pas erin: samen stappen zetten naar vitale en duurzame wandelinitiatieven in Achterhoekse wijken.

Wandelen is laagdrempelig en momenteel één van de meest beoefende sporten in Nederland. Bovendien zijn gedurende de coronacrisis mensen meer gaan wandelen of begonnen met wandelen. De effecten van wandelen zijn veelomvattend. Wandelen draagt niet alleen bij aan preventie van chronische ziekten, maar ook aan het voorkomen van sociale isolatie. Op gemeenteniveau vormt wandelen de verbinding tussen het fysieke en sociale domein, doordat de fysieke inrichting en sociale structuren mensen verleiden om te bewegen, gezonde keuzes te maken, te ontspannen of elkaar te ontmoeten.

Versterken en verduurzamen van wandelinitiatieven

In de regio West-Achterhoek zijn veel wandelinitiatieven, zoals ‘Wandelen in de wijk’, de Nationale Diabetes Challenge’, en ‘Fitstap’. Deze initiatieven staan nog sterk op zichzelf waardoor geen uitwisseling van kennis en ervaring plaatsvindt. In dit project worden gemeentelijke leernetwerken opgezet waarin knelpunten zoals ‘hoe bereik je de inwoner’, ‘hoe maak je gebruik van technologie’, ‘hoe maak je impact inzichtelijk’ en ‘hoe borg je het programma’ worden besproken met burgers, professionals en onderzoekers. Kennis wordt gedeeld uit een systematische wetenschappelijke analyse van lokale aanpakken, begeleidend participatief actie-onderzoek en onderzoek naar maatschappelijk rendement. Op deze manier wordt gezamenlijk gewerkt aan het versterken en verduurzamen van deze lokale wandelinitiatieven.

Samenwerking

Het project is 1 september 2021 van start gegaan in de 4 gemeenten van de West-Achterhoek. Op gemeenteniveau werken de ambtenaren sport en/of volksgezondheid, buurtsportcoaches, lokale sportverenigingen, vertegenwoordigers van lokale wandelinitiatieven vanuit de burgers en welzijnswerk samen binnen het project. GGD Noord- en Oost-Gelderland heeft de regionale projectleiding en Wageningen University & Research en Kenniscentrum Sport en Bewegen brengen specifieke expertise in.

Lees meer

- Infographic De pas erin. Resultaten onderzoek onder wandelaars, 2023.

Contactpersonen

Liesbeth van Leeuwe, email: [email protected]. Beleidsmedewerker gemeente Doetinchem

Josien ter Beek, email: [email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland