Evaluatie Gezonde Schoolaanpak

Bevordert de Gezonde School-aanpak daadwerkelijk de gezondheid van leerlingen in het basis-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs? Dat is de kernvraag in de evaluatie van deze innovatieve aanpak, gesubsidieerd door ZonMw. Het onderzoek is in 2019 van start gegaan en wordt uitgevoerd door een samenwerkingsverband van negen GGD’en, de Universiteit van Maastricht, de Academische Werkplaatsen Limburg, AGORA en Amphi, en TNO. De komende vier jaar gaat het onderzoeksteam het effect van de Gezonde School-aanpak op gezondheid, leefstijl, het welbevinden en de schoolprestaties van leerlingen nader onderzoeken. Daarnaast kijken we naar hoe scholen de Gezonde School-aanpak uitvoeren. Sommige scholen zijn heel enthousiast, anderen veel terughoudender. We onderzoeken ook hoe de begeleiding vanuit de GGD verloopt.

Gezonde School is een landelijk programma dat via het onderwijs een gezonde leefstijl bij de Nederlandse jeugd stimuleert. De samenwerking tussen alle partners wordt geleid door het RIVM Centrum Gezond Leven. Het programma vormt een aanvulling op de reguliere ondersteuning door de GGD. Met het programma Gezonde School ontvangen scholen extra geld, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van professionals in gezondheidsbevordering. Per thema kunnen de scholen een GSA-kwaliteitskeurmerk (vignet) verwerven, bijvoorbeeld op de thema’s Voeding, Bewegen en sport, Roken en alcohol, Welbevinden en Relaties en seksualiteit. Meer dan 1500 scholen hebben hier al gebruik van gemaakt.

 

Contactpersoon:

Joyce Dieleman, email: [email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering