Impact van sociaal beleid op gezondheid: wat werkt, voor wie onder welke omstandigheden

Gezondheidsverschillen zijn een complex probleem en worden mede veroorzaakt door verschil in financiële middelen, de aanwezigheid van een ondersteunend informeel netwerk, gevolgde opleiding en het hebben van een stabiele woonsituatie en werk. Ongeveer 25% van de Nederlanders ervaart een gebrek aan dergelijke vormen van kapitaal. Dit project wil bijdragen aan het verkleinen van verschillen, waarbij we ons richten op onderliggende problematiek.

Doel

Het doel van dit onderzoek is om sociale beleidsinterventies gericht op armoede, schulden, bestaanszekerheid, werkloosheid of afstand tot de arbeidsmarkt te evalueren op gezondheidsuitkomsten. We richten ons op twee groepen: mensen met een bijstandsuitkering en mensen met problematische schulden.

Onderzoek

Met het onderzoek willen we inzicht krijgen in de effecten van bestaande sociale beleidsinterventies op leefstijl, psychische gezondheid, ervaren gezondheid, leefstijlgerelateerde ziekten en zorg- en medicijngebruik. Hiervoor koppelen we gemeentelijke administratieve data, LISS-surveydata en GGD-data aan CBS-microdata. We brengen vervolgens in beeld (met bijvoorbeeld interviews en document analyse) welke elementen in sociaal beleid werken om gezondheidseffecten te realiseren, voor wie, en onder welke omstandigheden. We willen daarbij ook kijken naar verschillen tussen stedelijk en meer landelijk gebied.

Samen met stakeholders selecteren we reeds bestaande veelbelovende sociale beleidsinterventies. Ten tweede voeren we een realistische evaluatie uit van geselecteerde sociale beleidsinterventies in acht verschillende gemeenten. Ten derde ontwikkelen we samen met (nationale) institutionele actoren strategieën om inzichten te implementeren. Ten vierde ontwikkelen we gezamenlijk kennisproducten en activiteiten, gericht op professionals, studenten, burgers en overheden, om de acceptatie en opschaling van de in het project geproduceerde kennis te stimuleren.

Samenwerking

Het consortium combineert expertise uit de gezondheidswetenschappen, micro-economie, sociologie, schulden en incasso, bestuurskunde en organisatiekunde vanuit verschillende Universiteiten en een hogeschool (Wageningen, Leiden, Utrecht), organisaties (Raad voor Volksgezondheid & Samenleving, GGD NOG, LFB), Ministerie van Sociale Zaken, Ministerie Volksgezondheid Welzijn en Sport, gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Doetinchem, Ermelo, Aalten, Brummen en Elburg) en het samenwerkingsverband Schouders Eronder (Divosa, Landelijke Cliëntenraad, NVVK, Sociaal Werk Nederland en VNG).

Contactpersoon

Jantien van Berkel, email: [email protected]. Onderzoeker Wageningen Universiteit / Universiteit Utrecht