ProMuscle in de Praktijk

Het leefstijlprogramma ProMuscle in de Praktijk richt zich op ouderen die fysiek kwetsbaar zijn en zorgt door middel van progressieve krachttraining en extra eiwitinname voor een toename in spierkracht, spiermassa en verbetering van fysiek functioneren. Het project omvat een vertaling van het ProMuscle programma naar de praktijksituatie van fysiotherapeuten, beweegaanbieders en diëtisten en heeft als doel om effectiviteit en werkzaamheid in verschillende contexten te onderzoeken.

Sarcopenie

Veroudering gaat gepaard met sarcopenie: progressieve afname van skeletspiermassa en spierkracht. Deze afname in spiermassa en spierkracht leidt tot een vermindering van het fysiek functioneren, wat tot uiting komt in beperkingen in alledaagse handelingen. Verbetering van fysiek functioneren helpt ouderen om zelfredzamer te blijven en zorgt er voor dat ouderen langer actief deel kunnen nemen aan de maatschappij.

ProMuscle

ProMuscle in de Praktijk is een vertaling van het effectieve programma ProMuscle naar de (zorg)praktijk. ProMuscle combineert krachttraining met extra eiwitinname via de voeding en richt zich op fysiek kwetsbare ouderen. Het programma ProMuscle heeft in een klinische setting laten zien dat het al na 24 weken leidt tot 40% méér spierkracht, 1.3 kg méér spiermassa en een sterke verbetering in fysiek functioneren.

ProMuscle in de Praktijk

ProMuscle is stapsgewijs vertaald naar de zorgpraktijk en na een succesvolle pilot onderzocht op effectiviteit in een grootschalige studie in 5 gemeenten op de Veluwe. In deze studie is het aangepaste ProMuscle programma in de periode 2016-2018 getest op effectiviteit, uitvoerbaarheid en kosteneffectiviteit in de praktijk. De resultaten laten zien dat het mogelijk is om een effectieve klinische interventie bestaande uit progressieve krachttraining en eiwitsuppletie aan te passen aan de praktijk. Het is belangrijk om een dergelijke aanpassing systematisch te doen en met input van de onderzoekers, zorgprofessionals en de doelgroep, om te zorgen dat de interventie goed aansluit bij de praktijksituatie. Resultaten laten zien dat ProMuscle in de Praktijk beenspierkracht, vetvrije massa en aspecten van lichamelijk functioneren van de deelnemende ouderen verbetert. Ook werd de kosteneffectiviteit van het programma in kaart gebracht, waarbij de kosten werden afgezet tegen de effecten op fysiek functioneren. Deze economische evaluatie leidde tot positieve bevindingen. Daarnaast werd de interventie goed ontvangen door de deelnemers en uitvoerende professionals, en was de interventie goed uitvoerbaar in de Nederlandse praktijksetting. Elementen die belangrijk waren voor het succes van een dergelijke gecombineerde interventie zijn uitvoering door gekwalificeerde professionals, een beweegprogramma en voedingsadvies op maat, sociale steun vanuit de deelnemersgroep, het aansluiten bij de werkwijze van de professionals en multidisciplinaire samenwerking. Het programma is als effectief programma opgenomen in de Interventiedatabase Loketgezondleven van het RIVM.

ProMuscle pilots

Momenteel wordt onderzoek gedaan naar het verder optimaliseren en implementeren van het ProMuscle in de Praktijk programma als onderdeel van de Regio Deal. Verder wordt ook gewerkt aan het beschikbaar maken van het effectieve programma voor een bredere doelgroep in heel Nederland. Hierbij wordt samengewerkt met professionals in de praktijk, zoals fysiotherapeuten, diëtisten, huisartsen en praktijkondersteuners huisarts.

Lees meer

 

 

 

 

 

Contactpersonen

Berber Dorhout, email: [email protected]. Promovendus Wageningen University & Research

Irene Linders & Ellen van Dongen, email: [email protected]; [email protected]. Adviseurs Gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland