SLIMMER GLI Gezonde Leefstijl

De gecombineerde leefstijlinterventie SLIMMER richt zich op het duurzaam verbeteren van de leefstijl van mensen met (een verhoogd risico op) obesitas. Dit draagt bij om diabetes type 2 te voorkomen.

Overgewicht: een groeiend probleem

Cijfers van de afgelopen decennia laten een stijgende trend in overgewicht zien. Momenteel heeft meer dan de helft van de volwassen Nederlanders (matig of ernstig) overgewicht. Overgewicht draagt negatief bij aan talloze chronische ziekten. Zo zijn er bijna 1,2 miljoen Nederlanders met gediagnosticeerde diabetes type 2. Een gezonde leefstijl kan echter een belangrijke bijdrage leveren aan een gezond gewicht. SLIMMER is een programma dat beweging en gezonde voeding  stimuleert en aandacht besteedt aan slaap, stress en ontspanning.

SLIMMER

SLIMMER kent een lange ontstaansgeschiedenis. Het programma komt voort uit de SLIM-studie: de eerste trial in Nederland die aantoonde dat diabetes type 2 voorkomen kan worden door een gezonde leefstijl. Vervolgens is deze klinische trial aangepast naar de praktijk en zo ontstond SLIMMER. Onderzoek heeft laten zien dat SLIMMER leidt tot een duurzaam gewichtsverlies van 3 kilogram, een gezondere leefstijl, verbeteringen in klinische en metabole risicofactoren en een hogere kwaliteit van leven. Op basis van deze resultaten is SLIMMER als effectief programma opgenomen in de Interventiedatabase Loketgezondleven van het RIVM.

SLIMMER: een Gecombineerde leefstijlinterventie

Naast erkenning door het RIVM als effectieve interventie, voldoet SLIMMER ook aan de voorwaarden die de Nederlandse Zorg Autoriteit stelt aan de gecombineerde leefstijlinterventie (GLI). Hiermee is SLIMMER een erkende GLI en kan deelname volledig vergoed worden vanuit de basisverzekering van de Zorgverzekeraar.

SLIMMER-programma

Het SLIMMER programma duurt 2 jaar en bestaat uit een voedings- en beweegprogramma van 6 maanden, en een onderhoudsprogramma van 18 maanden. Het programma omvat individuele afspraken en groepsbijeenkomsten. Deelnemers worden begeleid naar lokaal beweegaanbod, en ondersteund door terugkommomenten. De uitvoering is in handen van zorgverleners (zoals huisartsenpraktijk, leefstijlcoach, diëtist en fysiotherapeuten) en lokale beweegprofessionals. Meer informatie is te vinden op de website van SLIMMER (www.nogslimmer.nl). Het SLIMMER-programma wordt doorlopend geëvalueerd vanuit het Evaluatiebureau Publieke Gezondheid en binnenkort ook door het RIVM met behulp van gegevens uit het GLI-register. Kijk hier voor ervaringen van deelnemers en professionals met het SLIMMER programma.

Doorontwikkeling SLIMMER

De ontwikkeling van SLIMMER staat niet stil. Met diverse partijen wordt gewerkt aan doorontwikkeling en aanvullingen.

  • Met TNO loopt er een onderzoek naar de toevoeging van digitale, gepersonaliseerde tools als aanvulling op het huidige programma
  • In samenwerking met Beterschappen wordt SLIMMER ingezet voor nierpatiënten, waarbij er aandacht is voor specifieke voedingsadviezen.
  • In de regio Achterhoek is SLIMMER ook beschikbaar voor mensen met een minimapolis (Menzis). Hierbij zijn de inclusiecriteria verruimd en kunnen mensen al met een BMI vanaf 25, zonder aanvullende comorbiditeiten, meedoen
  • In samenwerking met Ancora Health wordt gestart met een nieuwe variant van SLIMMER, namelijk SLIMMER powered by Ancora. Het gaat om een digitaal ondersteunde GLI gebaseerd op het SLIMMER protocol. Hiermee wordt SLIMMER toegankelijk voor een bredere doelgroep, is er meer aandacht voor personalisatie en het inzetten van wearables. Vanaf september 2022 start de pilot en kunnen deelnemers zich aanmelden: https://ancora.health/slimmer/

Lees meer

 

 

 

 

 

 

Contactpersoon

Josien ter Beek, email: [email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland