SWITCH: Stimuleren gezond en duurzaam eetgedrag van middelbare scholieren

De veranderingen in het klimaat hebben een grote impact op de volksgezondheid. We zien nu al problemen in de voedselvoorziening, verdroging, overstromingen en een beperkte drinkwatervoorraad. Het voedsel dat wij eten en de keuzes die we hierin maken dragen hier ook aan bij. Een transitie naar een duurzamer voedingspatroon dat ook gezond is, is daarom belangrijk en noodzakelijk.

Gezond én duurzaam eetgedrag

Het SWITCH project richt zich op het bevorderen van gezond én duurzaam eetgedrag van middelbare scholieren. Met dit onderzoek zoeken we aangrijpingspunten om dit gedrag positief te beïnvloeden.

Middelbare scholieren

Adolescenten vormen een belangrijke doelgroep om gezond en duurzaam eetgedrag te stimuleren, aangezien adolescenten autonoom voedingskeuzes beginnen te maken en voedingsgedragingen die zij vroeg in hun leven hebben aangeleerd, doorwerken tot in hun volwassenheid. Bovendien winnen thema’s als gezondheid en duurzaamheid steeds meer terrein binnen het middelbaar onderwijs.

Onderzoek

In september 2020 is gestart met onderzoek naar gezond en duurzaam eetgedrag van middelbare scholieren. Allereerst is aan experts voorgelegd wat zij verstaan onder gezond en duurzaam eetgedrag. Vervolgens zijn motiverende factoren en barrières voor adolescenten om gezond én duurzaam te eten in kaart gebracht. Ook zijn allerlei initiatieven op middelbare scholen  gericht op het bevorderen van gezond en duurzaam voedingsgedrag beoordeeld. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen in belangrijke determinanten van gezond en duurzaam eetgedrag onder adolescenten en  richting te geven aan verder interventieonderzoek.

Samenwerking

Experts uit de praktijk en de academische wereld met expertise op het terrein van  ontwikkelingspsychologie, voeding, gezondheid, duurzaamheid, gedragsverandering en onderwijskunde werken samen binnen het project.

Lees meer

 

 

 

 

 

Contactpersonen

Anouk Mesch, email: [email protected]Promovendus Wageningen Universiteit

Sanne Raghoebar, email: [email protected]. Postdoctoraal onderzoeker Wageningen Universiteit