Versterking kennisfunctie: valpreventie ouderen

Een uniek samenwerkingsverband van 10 Academische werkplaatsen Publieke Gezondheid, RIVM, GGD GHOR Nederland en VNG is 1 februari 2023 gestart met het opzetten van een landelijk leernetwerk dat kennis gaat uitwisselen op het gebied van gezondheidsbevordering en preventie. Met deze subsidie gaat stevig ingezet worden op de kennisuitwisseling tussen landelijke en lokale partijen. Als regionale schakel gaat de GGD hierin een belangrijke rol spelen en een bijdrage leveren aan de grote ambities van het IZA en GALA om de beweging van zorg naar gezondheid te maken en tot meer regionale samenwerking te komen .

 

De afzonderlijke GGD’en hebben een ‘Impuls versterking kennisfunctie GGD’ toegekend gekregen voor het stimuleren, monitoren en evalueren van erkende preventieve interventies in de lokale of regionale context. GGD NOG heeft extra subsidie ontvangen voor de implementatie van Valpreventie bij ouderen. Daarnaast participeren we ook in de inhoudelijke bijeenkomsten van de andere 3 thema’s Gecombineerde leefstijl interventie (GLI), Ketenaanpak overgewicht kinderen en Welzijn op Recept.

Joyce Dieleman, email: [email protected]. Adviseur Gezondheidsbevordering GGD Noord- en Oost-Gelderland