23-08-2022 12:00

Evaluatie Lokale Gezondheidsnota Harderwijk

In opdracht van de gemeente Harderwijk heeft het Evaluatiebureau de uitvoering en impact van de lokale uitvoeringsagenda (behorende bij de gezondheidsnota) onderzocht. De uitvoeringsagenda richtte zich op de thema’s ‘Gezond opgroeien’, ‘Gezond ouder worden’ en ‘Gezonde leefomgeving’. In de periode 2017-2021 zijn veel van de geplande activiteiten uitgevoerd. Daarmee zijn dus ook veel inwoners bereikt. Ook was er een positief effect op groente- en waterinname bij middelbare scholieren. De resultaten van dit onderzoek bieden input voor de nieuwe lokale uitvoeringsagenda.

Het uitgebreide rapport vindt u hier.