18-08-2022 12:00

Interview met coördinatoren kenniswerkplaats Jeugd

Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe is één van de vijftien werkplaatsen die door ZonMw financieel wordt ondersteund. Ook tussen de werkplaatsen onderling is contact om ervaringen te delen en van elkaar te leren. Jongeren gezond laten opgroeien is wat we allemaal nastreven.

Lees het interview met 4 coördinatoren van een kenniswerkplaats.