17-01-2024 12:00

Gezond en duurzaam voedingsgedrag van adolescenten

Wageningen University heeft onderzoek gedaan naar determinanten van gezond en duurzaam voedingsgedrag van adolescenten. Hiervoor is aan een expert panel, bestaand uit deelnemers uit het veld van voeding, duurzaamheid, ontwikkelingspsychologie, onderwijs en publieke gezondheid, gevraagd wat bevorderende en belemmerende factoren zijn van gezond en duurzaam voedingsgedrag in deze leeftijdsgroep. Experts identificeerden 31 hoofdcategorieën en 173 sub-determinanten. De belangrijkste categorieën om interventies op te richten, waren a) rol van peers, b) sociale invloeden, c) de voedselomgeving rond de school, d) de beschikbaarheid van voedsel en e) de ontwikkeling van autonomie. Het Engelstalige artikel is hier te lezen.