26-01-2024 12:00

Vervolg kenniswerkplaatsen Jeugd

ZonMw heeft van VWS een getekende opdrachtbrief ontvangen met het verzoek om een programmavoorstel uit te werken voor een vervolg van de werkplaatsen jeugd, voor de periode 2025- 2028. VWS benoemt in de opdrachtbrief verschillende uitgangspunten voor het nieuwe programma:

  1. Verkennen of en hoe aansluiting gevonden kan worden op relevante thema’s uit de Hervormingsagenda jeugd.
    1.1.Verbinding met de werkstructuur Kwaliteit en Blijvend Leren.
    1.2.Verbinding met andere thema’s uit de Hervormingsagenda Jeugd.
    1.3. In samenspraak met betrokken partijen een prioritering voor het nieuwe programma bepalen.
  2. Evenwichtige invulling van de driehoek kennis-beleid-praktijk.
  3. Aandacht voor brede implementatie van de opgedane kennis met daarbij ook focus op de continuïteit van huidige effectieve projecten.

De Kenniswerkplaatsen Jeugd worden betrokken bij de totstandkoming van de programmatekst. De Regionale Kenniswerkplaats Jeugd Noord-Veluwe zal hierbij de input van de gemeenten en partners meenemen.