26-01-2024 12:00

Veerkracht in 4V

Sinds het begin van dit schooljaar wordt op 4VWO van RSG Slingerbos in Harderwijk gewerkt aan de veerkracht van leerlingen met de aanpak ‘Veerkracht in 4V’. Het idee achter Veerkracht in 4V is dat mentoren samen met leerlingen het hele jaar door in de mentorlessen werken aan relevante thema’s rondom veerkracht en mentale gezondheid. De input van leerlingen wordt hierbij meegenomen. Mentoren worden ondersteund door professionals binnen en buiten de school om een goede vertaling te maken van de wensen en behoefte naar concrete uitwerkingen.

De ontwikkeling van deze aanpak op RSG Slingerbos wordt ondersteund door middel van onderzoek door de kenniswerkplaats. De hoofdvraag is hoe de aanpak (door)ontwikkeld kan worden, zodat jongeren zich positief veerkrachtig ontwikkelen. Hiervoor wordt gekeken naar de activiteiten die plaatsvinden, de waardering door de betrokken, de impact van de aanpak en bevorderende en belemmerende factoren bij de ontwikkeling en implementatie van Veerkracht in 4V. Samen met de mentoren en de jongeren wordt aan de hand van opgehaalde informatie bekeken wat de volgende stappen worden.

Afgelopen december vond de eerste werk-sessie met mentoren plaats, waarin onder andere de resultaten werden besproken van de vragenlijst die leerlingen hadden ingevuld. Wat viel in positieve zin op? En welke meer negatieve resultaten vielen op? Wat zijn onderdelen waar de mentoren mee aan de slag kunnen dit schooljaar? Binnenkort vindt ook een bijeenkomst met enkele leerlingen plaats, waarin we onder andere bespreken hoe de mentor en/of de school leerlingen kan ondersteunen met betrekking tot hun veerkracht en mentale gezondheid.

‘Op naar een veerkrachtige jeugd’ en daarmee ‘Veerkracht in 4V’ lopen dit schooljaar ten einde. Rond september 2024 wordt de onderzoeksrapportage verwacht.