16-06-2021 12:00

Ouders bevraagd tbv project 'Op naar een Veerkrachtige jeugd'

Vanaf medio mei tot begin juni 2021 hadden ouders van leerlingen op het Nuborgh College, locatie Veluvine gelegenheid om een digitale vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst had als doel om te onderzoeken welke wensen en behoeften ouders hebben rondom het versterken van veerkracht van hun kind(eren). Dit leverde een hele mooie respons op: 180 ouders vulden deze vragenlijst in! De resultaten hiervan volgen binnenkort, samen met de resultaten uit de focusgroepen die al eerder dit jaar hebben plaatsgevonden.

Meer informatie 'Op naar een veerkrachtige jeugd'