28-01-2022 12:00

Regionale Kenniswerkplaats Noord-Veluwe kijkt tevreden terug op site-vist ZonMw

Op 26 november jl. vond de online site-visit van ZonMw plaats. Er waren 25 deelnemers aanwezig vanuit verschillende achtergronden (onderzoekers, lectoren, JGZ-professionals, onderwijsprofessionals, beleidsmakers, coördinatoren van andere werkplaatsen en een ervaringsdeskundige ouder). Ondanks dat iedereen achter een scherm zat was het gevoel van ‘samen’ sterk aanwezig, zoals een van de programmacommissieleden opmerkte. 

Bespreekpunten
Tijdens de site-visit is teruggeblikt op de activiteiten die hebben plaatsgevonden en konden leden van de kerngroep aangeven wat hun drijfveren waren om aan de werkplaats mee te doen. Daarnaast zijn eerste resultaten vanuit onderzoek gedeeld van de projecten 'Dynamische Driehoek' en 'Op naar een veerkrachtige Jeugd' en is gesproken over wensen en ontwikkelpunten. 

Tevreden
Conclusie van de commissieleden is dat de Regionale Kenniswerkplaats op de goede weg is. Er zijn mooie leerprocessen in gang gezet, beleidsterreinen worden steeds beter verbonden en de insteek is vanuit positieve gezondheid en open onderzoekende houding. De werkplaats kijkt met een tevreden gevoel terug op de site-visit aan gaat de slag met de ontwikkelpunten.