17-10-2023 12:00

Samenwerking leidt tot inspirerende ouderbijeenkomst

Nuborgh College Veluvine, de ouderraad van de school én de Regionale Kenniswerkplaats hebben samen een inspirerende ouderbijeenkomst georganiseerd. 

In fase 1 van het deelonderzoek 'Op naar een veerkrachtige jeugd' op Nuborgh College Veluvine is onder andere gekeken naar wat ouders nodig hebben om hun kind veerkrachtig te laten opgroeien. Uit de vragenlijst en focusgroep met ouders kwam naar voren dat:

  • Ouders geven aan dat het belangrijk is om inzicht te hebben in hoe het met hun kind gaat (hoe gaat het op school, hoe voelen ze zich?).
  • Daarnaast vinden ouders het belangrijk om een goede samenwerking met de school te hebben (69%) en dat er een thuissituatie is met structuur en warmte (67%).
  • (Echt)scheiding wordt het meest genoemd (14%) als omstandigheid die het opvoeden lastig maakt.
  • Ongeveer één op de vijf ouders geeft aan behoefte te hebben aan tips of informatie rondom mentale gezondheid van jongeren. Ze willen het liefst informatie over ‘omgaan met sociale media’, ‘omgaan met sociale druk (bijvoorbeeld vanuit vriendengroep)’ en ‘zelfvertrouwen’.
  • Daarnaast vinden ze goede hulp vanuit professionele instanties belangrijk.
  • Ook zouden ouders graag meer fysieke plekken voor jongeren zien en activiteiten voor jongeren.

In fase 2 van het deelonderzoek zijn deze resultaten verder besproken met de school en is ingezoomd op het onderdeel 'tips en informatie krijgen rondom mentale gezondheid, social media, sociale druk en zelfvertrouwen'. Vervolgens is in een sessie met de ouderraad het idee voor een ouderbijeenkomst verder uitgewerkt. Er is informatie opgehaald over wat zij belangrijk vinden over de opzet van een bijeenkomst, zoals programma onderdelen, tijdsduur, periode, fysiek of online. Ook is input gevraagd hoe ouders het beste geïnformeerd kunnen worden over de bijeenkomst.

Met deze input is vervolgens een ouderbijeenkomst georganiseerd op 10 oktober 2023. Spreker was Dr. Aletta Smits. Zij is ingegaan op het puberbrein en hoe je hier als ouders mee om kunt gaan en in gesprek blijft met je puber. Het was een inspirerende, humorvolle avond met hoge opkomst (ongeveer 100 personen). Na afloop konden ouders nog ervaringen uit wisselen of met professionals napraten in informele setting en een kopje koffie.

Een aantal reacties na afloop waren:

'Dank je wel voor alle tips en trucs! Ik zou je graag lenen voor thuis'
'Zeker voor herhaling vatbaar'
'Was echt super leuk, avond vloog om. We gaan ons best doen om ook met humor met onze pubers thuis om te gaan.'
'Wat jammer dat mijn man niet mee was.'
'Super leerzaam.'