01-11-2023 12:00

Jongeren mentaal gezond online

Maken we ons terecht zorgen over de tijd die jongeren besteden aan games en sociale media? En wat is de betekenis van gamen en sociale media voor de identiteitsontwikkeling van adolescenten in de hybride leefwereld?

Twee kenniswerkplaatsen (KJUS en RKJGC) gingen hierover in gesprek met ervaringsdeskundigen, onderzoekers en opvoeders in gesprek. Lees meer hierover op de website werkplaatsenjeugd.nl