07-12-2023 12:00

Vanuit andere werkplaatsen: stop met innoveren en ga eerst goed implementeren in de jeugdzorg (RKJ Friesland)

In het najaar kwam het Bestuurlijk Netwerk van de Kenniswerkplaats Jeugd Friesland voor de zevende keer bij elkaar. Dit keer hadden zij een gast uitgenodigd: prof. dr. Leonieke Boendermaker, (Lector Jeugdzorg aan de Hogeschool van Amsterdam / Bijzonder Hoogleraar Implementatievraagstukken in de Jeugdzorg aan de Universiteit van Amsterdam), expert op het gebied van implementatie(processen) en borging van kwaliteit en effectiviteit van interventies en vernieuwingen in de jeugdzorg praktijk.

Stop met innoveren, ga (eerst) goed implementeren, was de boodschap van Leonieke Boendermaker. Willen we effectieve en passende hulp aan jeugdigen en gezinnen bieden, dan is aandacht voor implementatie(processen) een cruciale voorwaarde. Aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en inzichten uit onderzoek legde Leonieke Boendermaker uit waarom goede implementatie in de jeugdzorg nodig is en waar die uit bestaat. 

Lees meer over deze bijeenkomst en de presentatie van Leonieke Boendermaker op de website van RKJ Friesland.