05-04-2023 12:00

Werksessie veerkracht op RSG Slingerbos

Vanuit het deelproject Op naar een veerkrachtig jeugd werkt RKJ Noord-Veluwe samen met RSG Slingerbos in Harderwijk. Deze school doet al veel op het gebied van welbevinden/ veerkracht voor leerlingen, maar zoekt nog steeds naar verdere uitbreiding en opschaling. Eerder dit jaar ontstond het idee om een pilot te starten waarbij met een paar klassen een 'whole school approach' rondom welbevinden wordt ontwikkeld. Het idee is om hierbij zowel leerlingen, docenten als ouders te betrekken. RKJ Noord-Veluwe ondersteunt deze pilot met onderzoek. In maart vond een werksessie met een aantal mensen van school, CJG, Hogeschool Viaa en onderzoeker vanuit de GGD plaats, ter voorbereiding op de pilot. 

Meer informatie over het deelproject Op naar een veerkrachtige jeugd.